Truyện Dịch

Ta Là Tà Đế

Sơ lược

Đọc rồi biết...

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngTạm ngưng
Lượt xem795
Theo dõi0
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14.1
 15. 15.chap-14.2
 16. 16.chap-15
 17. 17.chap-16.1
 18. 18.chap-16.2
 19. 19.chap-17.1
 20. 20.chap-17.2
 21. 21.chap-18.1
 22. 22.chap-18.2
 23. 23.chap-19.1
 24. 24.chap-19.2
 25. 25.chap-20
 26. 26.chap-21
 27. 27.chap-22.1
 28. 28.chap-22.2
 29. 29.chap-23.1
 30. 30.chap-23.2
 31. 31.chap-24
 32. 32.chap-25
 33. 33.chap-26
 34. 34.chap-27.1
 35. 35.chap-27.2
 36. 36.chap-28.1
 37. 37.chap-28.2
 38. 38.chap-29
 39. 39.chap-30
 40. 40.chap-31.1
 41. 41.chap-31.2
 42. 42.chap-32.1
 43. 43.chap-32.2
 44. 44.chap-33.1
 45. 45.chap-33.2
 46. 46.chap-34.1
 47. 47.chap-34.2
 48. 48.chap-35
 49. 49.chap-36
 50. 50.chap-37
 51. 51.chap-38
 52. 52.chap-39
 53. 53.chap-40
 54. 54.chap-41
 55. 55.chap-42
 56. 56.chap-43
 57. 57.chap-44.1
 58. 58.chap-44.2
 59. 59.chap-45.1
 60. 60.chap-45.2
 61. 61.chap-46.1
 62. 62.chap-46.2
 63. 63.chap-47.1
 64. 64.chap-47.2
 65. 65.chap-48.1
 66. 66.chap-48.2
 67. 67.chap-49
 68. 68.chap-50
 69. 69.chap-51
 70. 70.chap-52
 71. 71.chap-53
 72. 72.chap-54
 73. 73.chap-55
 74. 74.chap-56
 75. 75.chap-57
 76. 76.chap-58
 77. 77.chap-59
 78. 78.chap-60
 79. 79.chap-61
 80. 80.chap-62
 81. 81.chap-63
 82. 82.chap-64
 83. 83.chap-65
 84. 84.chap-66
 85. 85.chap-67
 86. 86.chap-68
 87. 87.chap-69
 88. 88.chap-70
 89. 89.chap-71
 90. 90.chap-72
 91. 91.chap-73
 92. 92.chap-74
 93. 93.chap-75
 94. 94.chap-76
 95. 95.chap-77
 96. 96.chap-78
 97. 97.chap-79
 98. 98.chap-80
 99. 99.chap-81
 100. 100.chap-82
 101. 101.chap-83
 102. 102.chap-84
 103. 103.chap-85
 104. 104.chap-86
 105. 105.chap-87
 106. 106.chap-88
 107. 107.chap-89
 108. 108.chap-90
 109. 109.chap-91
 110. 110.chap-92
 111. 111.chap-93
 112. 112.chap-94
 113. 113.chap-95
 114. 114.chap-96
 115. 115.chap-97
 116. 116.chap-98
 117. 117.chap-99
 118. 118.chap-100
 119. 119.chap-101
 120. 120.chap-102
 121. 121.chap-103
 122. 122.chap-104
 123. 123.chap-105
 124. 124.chap-106
 125. 125.chap-107
 126. 126.chap-108
 127. 127.chap-109
 128. 128.chap-110
 129. 129.chap-111
 130. 130.chap-112
 131. 131.chap-113
 132. 132.chap-114
 133. 133.chap-115
 134. 134.chap-116
 135. 135.chap-117
 136. 136.chap-118
 137. 137.chap-119
 138. 138.chap-120
 139. 139.chap-121
 140. 140.chap-122
 141. 141.chap-123
 142. 142.chap-124
 143. 143.chap-125
 144. 144.chap-126
 145. 145.chap-127.1
 146. 146.chap-127.2
 147. 147.chap-128
 148. 148.chap-129.1
 149. 149.chap-129.2
 150. 150.chap-130
 151. 151.chap-131.1
 152. 152.chap-131.2
 153. 153.chap-132
 154. 154.chap-132.2
 155. 155.chap-133
 156. 156.chap-133.2
 157. 157.chap-134
 158. 158.chap-134.5
 159. 159.chap-135.1
 160. 160.chap-135.2
 161. 161.chap-136
 162. 162.chap-137.1
 163. 163.chap-137.2
 164. 164.chap-138
 165. 165.chap-139
 166. 166.chap-140
 167. 167.chap-141
 168. 168.chap-141.5
 169. 169.chap-142
 170. 170.chap-143
 171. 171.chap-144
 172. 172.chap-145
 173. 173.chap-146
 174. 174.chap-147
 175. 175.chap-148
 176. 176.chap-149
 177. 177.chap-150
 178. 178.chap-151
 179. 179.chap-152
 180. 180.chap-153
 181. 181.chap-154
 182. 182.chap-155
 183. 183.chap-156
 184. 184.chap-157
 185. 185.chap-158
 186. 186.chap-159
 187. 187.chap-160
 188. 188.chap-161
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

– Bạn chán với motip cũ như phế vật nghịch tập. – Bạn cảm thấy nên đổi chút khẩu vị cho bản thân. – Bạn cần thư giãn giải trí một cách nhẹ nhàng. – Bạn muốn có truyện gì đó có thể thay đổi suy nghĩ về nhân sinh quan trong tiên hiệp. – Bạn đã chán ghét thể loại sát phạt, những trận PK đẫm máu hay những trận công thành chiến máu đổ thành sông. – Bạn ưa thích hệ thống. => Hãy đến với Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên. Giới thiệu: Tại sao ...

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Một hồi tai nạn xe cộ, khiến giang bạch xuyên không tới 1 "chính mình khác" tại thế giới song song! Có siêu BUG lai lịch không rõ + không gì không làm được Đại Kiêu Hùng Hệ Thống !? Từ đây đường đời của Giang Bạch Lóe Sáng Chói Lọi

Tam Sinh Kiếp

Tam sinh kiếp luôn không tìm được bóng dáng nhau, không gian và thời gian cứ lần lượt thay đổi nhưng trăm năm qua vẫn cứ là cô độc cả đời. Một đế vương, một vũ cơ đã bỏ qua nhau tam sinh kiếp, sẽ viết tiếp đoạn tình yêu bi kịch này như thế nào?

Ta Là Đại Thần Tiên

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!