Truyện Dịch

Yêu Thần Ký

Sơ lược

Yêu Thần Vừa Xuất, Ai Dám Tranh Phong Yêu Linh Sư Mạnh Nhất Thánh Linh Đại Lục Nhiếp Li, bởi vì một cuốn sách thần bí Yêu Linh Thời Không mà trở về năm 13 tuổi, tu luyện mạnh nhất công pháp, mạnh nhất yêu linh chi lực, đột phá tới võ đạo đỉnh phong... Kẻ thù kiếp trước, toàn bộ thanh toán... Nếu như đã trùng sinh, thì kiếp này ta là chúa tể đại lục, Vạn Thần chi Vương,để cho tất cả run rẩy dưới chân ta đi

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tác giảMad Snail
Tình trạngTạm ngưng
Lượt xem2,299
Theo dõi1
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-82.5
 84. 84.chap-83
 85. 85.chap-83.5
 86. 86.chap-84
 87. 87.chap-84.5
 88. 88.chap-85
 89. 89.chap-85.5
 90. 90.chap-86
 91. 91.chap-86.5
 92. 92.chap-87
 93. 93.chap-87.5
 94. 94.chap-88
 95. 95.chap-88.5
 96. 96.chap-89
 97. 97.chap-89.5
 98. 98.chap-90
 99. 99.chap-90.5
 100. 100.chap-91
 101. 101.chap-91.5
 102. 102.chap-92
 103. 103.chap-92.5
 104. 104.chap-93
 105. 105.chap-93.5
 106. 106.chap-94
 107. 107.chap-94.5
 108. 108.chap-95
 109. 109.chap-95.5
 110. 110.chap-96
 111. 111.chap-96.5
 112. 112.chap-97
 113. 113.chap-97.5
 114. 114.chap-98
 115. 115.chap-98.5
 116. 116.chap-99
 117. 117.chap-99.5
 118. 118.chap-100
 119. 119.chap-100.5
 120. 120.chap-101
 121. 121.chap-101.5
 122. 122.chap-102
 123. 123.chap-102.5
 124. 124.chap-103
 125. 125.chap-103.5
 126. 126.chap-104
 127. 127.chap-104.5
 128. 128.chap-105
 129. 129.chap-105.5
 130. 130.chap-106
 131. 131.chap-106.5
 132. 132.chap-107
 133. 133.chap-107.5
 134. 134.chap-108
 135. 135.chap-108.5
 136. 136.chap-109
 137. 137.chap-109.5
 138. 138.chap-110
 139. 139.chap-110.5
 140. 140.chap-111
 141. 141.chap-111.5
 142. 142.chap-112
 143. 143.chap-112.5
 144. 144.chap-113
 145. 145.chap-113.5
 146. 146.chap-114
 147. 147.chap-115
 148. 148.chap-116
 149. 149.chap-117
 150. 150.chap-117.5
 151. 151.chap-118
 152. 152.chap-118.5
 153. 153.chap-119
 154. 154.chap-119.5
 155. 155.chap-120
 156. 156.chap-120.5
 157. 157.chap-121
 158. 158.chap-121.5
 159. 159.chap-122
 160. 160.chap-122.5
 161. 161.chap-123
 162. 162.chap-123.5
 163. 163.chap-124
 164. 164.chap-124.5
 165. 165.chap-125
 166. 166.chap-125.5
 167. 167.chap-126
 168. 168.chap-126.5
 169. 169.chap-127
 170. 170.chap-127.5
 171. 171.chap-128
 172. 172.chap-128.5
 173. 173.chap-129
 174. 174.chap-129.5
 175. 175.chap-130
 176. 176.chap-130.5
 177. 177.chap-131
 178. 178.chap-131.5
 179. 179.chap-132
 180. 180.chap-132.5
 181. 181.chap-133
 182. 182.chap-133.5
 183. 183.chap-134
 184. 184.chap-134.5
 185. 185.chap-135
 186. 186.chap-135.5
 187. 187.chap-136
 188. 188.chap-136.5
 189. 189.chap-137
 190. 190.chap-137.5
 191. 191.chap-138
 192. 192.chap-138.5
 193. 193.chap-139
 194. 194.chap-139.5
 195. 195.chap-140
 196. 196.chap-140.5
 197. 197.chap-141
 198. 198.chap-141.5
 199. 199.chap-142
 200. 200.chap-142.5
 201. 201.chap-143
 202. 202.chap-144
 203. 203.chap-144.5
 204. 204.chap-145
 205. 205.chap-145.5
 206. 206.chap-146
 207. 207.chap-146.5
 208. 208.chap-147
 209. 209.chap-147.5
 210. 210.chap-148
 211. 211.chap-148.5
 212. 212.chap-149
 213. 213.chap-149.5
 214. 214.chap-150
 215. 215.chap-150.5
 216. 216.chap-151
 217. 217.chap-151.5
 218. 218.chap-152
 219. 219.chap-152.5
 220. 220.chap-153
 221. 221.chap-153.5
 222. 222.chap-154
 223. 223.chap-154.5
 224. 224.chap-155
 225. 225.chap-155.5
 226. 226.chap-156
 227. 227.chap-156.5
 228. 228.chap-157
 229. 229.chap-157.5
 230. 230.chap-158
 231. 231.chap-158.5
 232. 232.chap-159
 233. 233.chap-159.5
 234. 234.chap-160
 235. 235.chap-160.5
 236. 236.chap-161
 237. 237.chap-161.5
 238. 238.chap-162
 239. 239.chap-162.5
 240. 240.chap-163
 241. 241.chap-163.5
 242. 242.chap-164
 243. 243.chap-164.5
 244. 244.chap-165
 245. 245.chap-165.5
 246. 246.chap-166
 247. 247.chap-166.5
 248. 248.chap-167
 249. 249.chap-167.5
 250. 250.chap-168
 251. 251.chap-168.5
 252. 252.chap-169
 253. 253.chap-169.5
 254. 254.chap-170
 255. 255.chap-170.5
 256. 256.chap-171
 257. 257.chap-171.5
 258. 258.chap-172
 259. 259.chap-172.5
 260. 260.chap-173
 261. 261.chap-173.5
 262. 262.chap-174
 263. 263.chap-174.5
 264. 264.chap-175
 265. 265.chap-175.5
 266. 266.chap-176
 267. 267.chap-176.5
 268. 268.chap-177
 269. 269.chap-177.5
 270. 270.chap-178
 271. 271.chap-178.5
 272. 272.chap-179
 273. 273.chap-179.5
 274. 274.chap-180
 275. 275.chap-180.5
 276. 276.chap-181
 277. 277.chap-181.5
 278. 278.chap-182
 279. 279.chap-182.5
 280. 280.chap-183
 281. 281.chap-183.5
 282. 282.chap-184
 283. 283.chap-184.5
 284. 284.chap-185
 285. 285.chap-185.5
 286. 286.chap-186
 287. 287.chap-186.5
 288. 288.chap-187
 289. 289.chap-187.5
 290. 290.chap-188
 291. 291.chap-188.5
 292. 292.chap-189
 293. 293.chap-190
 294. 294.chap-191
 295. 295.chap-192
 296. 296.chap-193
 297. 297.chap-194
 298. 298.chap-194.5
 299. 299.chap-195
 300. 300.chap-195.5
 301. 301.chap-196
 302. 302.chap-196.5
 303. 303.chap-197
 304. 304.chap-197.5
 305. 305.chap-198
 306. 306.chap-198.5
 307. 307.chap-199
 308. 308.chap-199.5
 309. 309.chap-200
 310. 310.chap-200.5
 311. 311.chap-201
 312. 312.chap-201.5
 313. 313.chap-202
 314. 314.chap-202.5
 315. 315.chap-203
 316. 316.chap-203.5
 317. 317.chap-204
 318. 318.chap-204.5
 319. 319.chap-205
 320. 320.chap-205.5
 321. 321.chap-206
 322. 322.chap-207
 323. 323.chap-208
 324. 324.chap-209
 325. 325.chap-210
 326. 326.chap-211
 327. 327.chap-212
 328. 328.chap-213
 329. 329.chap-214
 330. 330.chap-214.5
 331. 331.chap-215
 332. 332.chap-215.5
 333. 333.chap-216
 334. 334.chap-216.5
 335. 335.chap-217
 336. 336.chap-217.5
 337. 337.chap-218
 338. 338.chap-218.5
 339. 339.chap-219
 340. 340.chap-219.5
 341. 341.chap-220
 342. 342.chap-220.5
 343. 343.chap-221
 344. 344.chap-221.5
 345. 345.chap-222
 346. 346.chap-222.5
 347. 347.chap-223
 348. 348.chap-223.5
 349. 349.chap-224
 350. 350.chap-225
 351. 351.chap-226
 352. 352.chap-227
 353. 353.chap-228
 354. 354.chap-229
 355. 355.chap-230
 356. 356.chap-231
 357. 357.chap-232
 358. 358.chap-233
 359. 359.chap-234
 360. 360.chap-235
 361. 361.chap-236
 362. 362.chap-237
 363. 363.chap-237.5
 364. 364.chap-238
 365. 365.chap-238.5
 366. 366.chap-239
 367. 367.chap-239.5
 368. 368.chap-240
 369. 369.chap-240.5
 370. 370.chap-241
 371. 371.chap-241.5
 372. 372.chap-242
 373. 373.chap-242.5
 374. 374.chap-243
 375. 375.chap-243.5
 376. 376.chap-244
 377. 377.chap-244.5
 378. 378.chap-245
 379. 379.chap-245.5
 380. 380.chap-246
 381. 381.chap-246.5
 382. 382.chap-247
 383. 383.chap-247.5
 384. 384.chap-248
 385. 385.chap-248.5
 386. 386.chap-249
 387. 387.chap-249.5
 388. 388.chap-250
 389. 389.chap-250.5
 390. 390.chap-251
 391. 391.chap-251.5
 392. 392.chap-252
 393. 393.chap-252.5
 394. 394.chap-253
 395. 395.chap-253.5
 396. 396.chap-254
 397. 397.chap-254.5
 398. 398.chap-255
 399. 399.chap-255.5
 400. 400.chap-256
 401. 401.chap-256.5
 402. 402.chap-257
 403. 403.chap-257.5
 404. 404.chap-258
 405. 405.chap-258.5
 406. 406.chap-259
 407. 407.chap-259.5
 408. 408.chap-260
 409. 409.chap-260.5
 410. 410.chap-261
 411. 411.chap-261.5
 412. 412.chap-262
 413. 413.chap-262.5
 414. 414.chap-263
 415. 415.chap-263.5
 416. 416.chap-264
 417. 417.chap-264.5
 418. 418.chap-265.1
 419. 419.chap-265.2
 420. 420.chap-266.1
 421. 421.chap-266.2
 422. 422.chap-267.1
 423. 423.chap-267.2
 424. 424.chap-268.1
 425. 425.chap-268.2
 426. 426.chap-269.1
 427. 427.chap-269.2
 428. 428.chap-270.1
 429. 429.chap-270.2
 430. 430.chap-271.1
 431. 431.chap-271.2
 432. 432.chap-272.1
 433. 433.chap-272.2
 434. 434.chap-273.1
 435. 435.chap-273.2
 436. 436.chap-274.1
 437. 437.chap-274.2
 438. 438.chap-275.1
 439. 439.chap-275.2
 440. 440.chap-276.1
 441. 441.chap-276.2
 442. 442.chap-277.1
 443. 443.chap-277.2
 444. 444.chap-278.1
 445. 445.chap-278.2
 446. 446.chap-279.1
 447. 447.chap-279.2
 448. 448.chap-280.1
 449. 449.chap-280.2
 450. 450.chap-281.1
 451. 451.chap-281.2
 452. 452.chap-282.1
 453. 453.chap-282.2
 454. 454.chap-283.1
 455. 455.chap-283.2
 456. 456.chap-284
 457. 457.chap-284.2
 458. 458.chap-285.1
 459. 459.chap-285.2
 460. 460.chap-286.1
 461. 461.chap-286.2
 462. 462.chap-287.1
 463. 463.chap-287.2
 464. 464.chap-288
 465. 465.chap-288.2
 466. 466.chap-289
 467. 467.chap-289.2
 468. 468.chap-290
 469. 469.chap-290.2
 470. 470.chap-291.1
 471. 471.chap-291.2
 472. 472.chap-292.1
 473. 473.chap-292.2
 474. 474.chap-293
 475. 475.chap-293.2
 476. 476.chap-294.1
 477. 477.chap-294.2
 478. 478.chap-295
 479. 479.chap-295.5
 480. 480.chap-296
 481. 481.chap-296.5
 482. 482.chap-297
 483. 483.chap-297.5
 484. 484.chap-298
 485. 485.chap-298.5
 486. 486.chap-299
 487. 487.chap-299.5
 488. 488.chap-300
 489. 489.chap-300.5
 490. 490.chap-301
 491. 491.chap-301.5
 492. 492.chap-302
 493. 493.chap-302.5
 494. 494.chap-303
 495. 495.chap-303.5
 496. 496.chap-304
 497. 497.chap-304.5
 498. 498.chap-305
 499. 499.chap-305.5
 500. 500.chap-306
 501. 501.chap-306.5
 502. 502.chap-307
 503. 503.chap-307.5
 504. 504.chap-308
 505. 505.chap-308.5
 506. 506.chap-309
 507. 507.chap-309.5
 508. 508.chap-310
 509. 509.chap-310.5
 510. 510.chap-311
 511. 511.chap-311.5
 512. 512.chap-312
 513. 513.chap-312.5
 514. 514.chap-313
 515. 515.chap-313.5
 516. 516.chap-314
 517. 517.chap-314.5
 518. 518.chap-315
 519. 519.chap-315.5
 520. 520.chap-316
 521. 521.chap-316.5
 522. 522.chap-317
 523. 523.chap-317.5
 524. 524.chap-318
 525. 525.chap-318.5
 526. 526.chap-319
 527. 527.chap-319.5
 528. 528.chap-320
 529. 529.chap-320.5
 530. 530.chap-321
 531. 531.chap-321.5
 532. 532.chap-322
 533. 533.chap-322.5
 534. 534.chap-323
 535. 535.chap-323.5
 536. 536.chap-324
 537. 537.chap-324.5
 538. 538.chap-325
 539. 539.chap-325.5
 540. 540.chap-326
 541. 541.chap-326.5
 542. 542.chap-327
 543. 543.chap-327.5
 544. 544.chap-328
 545. 545.chap-328.5
 546. 546.chap-329
 547. 547.chap-329.5
 548. 548.chap-330
 549. 549.chap-330.5
 550. 550.chap-331
 551. 551.chap-331.5
 552. 552.chap-332
 553. 553.chap-332.5
 554. 554.chap-333
 555. 555.chap-333.5
 556. 556.chap-334
 557. 557.chap-334.5
 558. 558.chap-335
 559. 559.chap-335.5
 560. 560.chap-336
 561. 561.chap-336.5
 562. 562.chap-337
 563. 563.chap-337.5
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Long Vương Truyền Thuyết

Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ ...

Phệ Quy Giả

Một cảnh sát mới vào nghề chứng kiến một vụ án mạng...

Loạn Nhập

Thế giới trò chơi bị nhiễm một loại virus khiến cho các nhân vật trong trò chơi đều trở lên hung bạo... Trước tình hình đó, một pháp sư đã triệu hồi người giỏi nhất của thế giới khác tới làm dũng sĩ giải cứu thế này Nhưng nhầm lẫn tai hại, là triệu hồi người chơi giỏi nhất trong của một GAME

Toàn Chức Pháp Sư

Tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Quen thuộc cao trung truyền thụ chính là phép thuật, nói cho mọi người muốn trở thành một tên xuất sắc Ma Pháp Sư. Ở lại đô thị ở ngoài du đãng tập kích nhân loại ma vật yêu thú, mắt nhìn chằm chằm. Tôn trọng khoa học thế giới đã biến thành tôn trọng phép thuật, một mực có như nhau lấy học tra đối xử giáo viên của chính mình, như nhau ánh mắt dị dạng bạn học, như nhau xã hội tầng dưới chót ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!