Truyện Dịch

Thiên Hạ Đệ Nhất Sủng Phi

Sơ lược

Một cô gái xuyên về quá khứ .và có một mối tình với vị hoàng đế si tình sủng vợ bậc nhất trong lịch sử …..

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngTạm ngưng
Lượt xem5,079
Theo dõi-1
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25.1
 26. 26.chap-25.2
 27. 27.chap-26
 28. 28.chap-27.1
 29. 29.chap-27.2
 30. 30.chap-28.1
 31. 31.chap-28.2
 32. 32.chap-29.1
 33. 33.chap-29.2
 34. 34.chap-30
 35. 35.chap-31
 36. 36.chap-32
 37. 37.chap-33.1
 38. 38.chap-33.2
 39. 39.chap-34.1
 40. 40.chap-34.2
 41. 41.chap-35
 42. 42.chap-36
 43. 43.chap-36.2
 44. 44.chap-37.1
 45. 45.chap-37.2
 46. 46.chap-38.1
 47. 47.chap-38.2
 48. 48.chap-39.1
 49. 49.chap-39.2
 50. 50.chap-39.3
 51. 51.chap-39.4
 52. 52.chap-40
 53. 53.chap-41
 54. 54.chap-42
 55. 55.chap-43
 56. 56.chap-44
 57. 57.chap-45
 58. 58.chap-46
 59. 59.chap-47
 60. 60.chap-48
 61. 61.chap-49
 62. 62.chap-50
 63. 63.chap-51
 64. 64.chap-52
 65. 65.chap-53
 66. 66.chap-54
 67. 67.chap-55
 68. 68.chap-56
 69. 69.chap-57
 70. 70.chap-58
 71. 71.chap-59
 72. 72.chap-60
 73. 73.chap-61
 74. 74.chap-62
 75. 75.chap-63
 76. 76.chap-64
 77. 77.chap-65
 78. 78.chap-66
 79. 79.chap-67.1
 80. 80.chap-67.2
 81. 81.chap-68.1
 82. 82.chap-68.2
 83. 83.chap-69.1
 84. 84.chap-69.2
 85. 85.chap-70
 86. 86.chap-71.1
 87. 87.chap-71.2
 88. 88.chap-72
 89. 89.chap-73.1
 90. 90.chap-73.2
 91. 91.chap-74.1
 92. 92.chap-74.2
 93. 93.chap-75
 94. 94.chap-76.1
 95. 95.chap-76.2
 96. 96.chap-77.1
 97. 97.chap-77.2
 98. 98.chap-78.1
 99. 99.chap-78.2
 100. 100.chap-79.1
 101. 101.chap-79.2
 102. 102.chap-80.1
 103. 103.chap-80.2
 104. 104.chap-81.1
 105. 105.chap-81.2
 106. 106.chap-82.1
 107. 107.chap-82.2
 108. 108.chap-83.1
 109. 109.chap-83.2
 110. 110.chap-84.1
 111. 111.chap-84.2
 112. 112.chap-85.1
 113. 113.chap-85.2
 114. 114.chap-86.1
 115. 115.chap-86.2
 116. 116.chap-87.1
 117. 117.chap-87.2
 118. 118.chap-88.1
 119. 119.chap-88.2
 120. 120.chap-89.1
 121. 121.chap-89.2
 122. 122.chap-90.1
 123. 123.chap-90.2
 124. 124.chap-91.1
 125. 125.chap-91.2
 126. 126.chap-92.1
 127. 127.chap-92.2
 128. 128.chap-93
 129. 129.chap-94.1
 130. 130.chap-94.2
 131. 131.chap-95.1
 132. 132.chap-95.2
 133. 133.chap-96
 134. 134.chap-97.1
 135. 135.chap-97.2
 136. 136.chap-98
 137. 137.chap-99.1
 138. 138.chap-99.2
 139. 139.chap-100.1
 140. 140.chap-100.2
 141. 141.chap-101.1
 142. 142.chap-101.2
 143. 143.chap-102.1
 144. 144.chap-102.2
 145. 145.chap-103.1
 146. 146.chap-103.2
 147. 147.chap-104.1
 148. 148.chap-104.2
 149. 149.chap-105.1
 150. 150.chap-105.2
 151. 151.chap-106.1
 152. 152.chap-106.2
 153. 153.chap-107.1
 154. 154.chap-107.2
 155. 155.chap-108.1
 156. 156.chap-108.2
 157. 157.chap-109
 158. 158.chap-110
 159. 159.chap-111.1
 160. 160.chap-111.2
 161. 161.chap-112.1
 162. 162.chap-112.2
 163. 163.chap-113
 164. 164.chap-114.1
 165. 165.chap-114.2
 166. 166.chap-115
 167. 167.chap-116
 168. 168.chap-117
 169. 169.chap-118
 170. 170.chap-119.1
 171. 171.chap-119.2
 172. 172.chap-120
 173. 173.chap-121
 174. 174.chap-122.1
 175. 175.chap-122.2
 176. 176.chap-123.1
 177. 177.chap-123.2
 178. 178.chap-124
 179. 179.chap-125
 180. 180.chap-126.1
 181. 181.chap-126.2
 182. 182.chap-127
 183. 183.chap-128
 184. 184.chap-129
 185. 185.chap-130
 186. 186.chap-131
 187. 187.chap-132
 188. 188.chap-133
 189. 189.chap-134
 190. 190.chap-135
 191. 191.chap-136
 192. 192.chap-137
 193. 193.chap-138
 194. 194.chap-139
 195. 195.chap-140
 196. 196.chap-141.1
 197. 197.chap-141.2
 198. 198.chap-142
 199. 199.chap-143.1
 200. 200.chap-143.2
 201. 201.chap-144
 202. 202.chap-145.1
 203. 203.chap-145.2
 204. 204.chap-146.1
 205. 205.chap-146.2
 206. 206.chap-147
 207. 207.chap-148.1
 208. 208.chap-148.2
 209. 209.chap-149.1
 210. 210.chap-149.2
 211. 211.chap-150
 212. 212.chap-151
 213. 213.chap-152.1
 214. 214.chap-152.2
 215. 215.chap-153.1
 216. 216.chap-153.2
 217. 217.chap-154.1
 218. 218.chap-154.2
 219. 219.chap-155.1
 220. 220.chap-155.2
 221. 221.chap-156.1
 222. 222.chap-156.2
 223. 223.chap-157.1
 224. 224.chap-157.2
 225. 225.chap-158.1
 226. 226.chap-158.2
 227. 227.chap-159.1
 228. 228.chap-159.2
 229. 229.chap-160.1
 230. 230.chap-160.2
 231. 231.chap-161.1
 232. 232.chap-161.2
 233. 233.chap-162.1
 234. 234.chap-162.2
 235. 235.chap-163.1
 236. 236.chap-163.2
 237. 237.chap-164.1
 238. 238.chap-164.2
 239. 239.chap-165.2
 240. 240.chap-166.2
 241. 241.chap-168.1
 242. 242.chap-168.2
 243. 243.chap-170.2
 244. 244.chap-171.1
 245. 245.chap-171.2
 246. 246.chap-172
 247. 247.chap-175.1
 248. 248.chap-175.2
 249. 249.chap-176
 250. 250.chap-177
 251. 251.chap-178
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…

Trò Chơi Trừng Phạt

Ác nữ trọng sinh lôi phong ,xoát công đức, chiến tiểu nhân, từ giờ trở đi, ta Nguyệt Lam, muốn xưng bá cái này thế giới khác này! Ha ha ha ha! ... Vân...vân, đợi một tý, Diêm Hỏa Tiên quân, ta chỉ là vì xoát công đức mới giúp ngươi giải hỏa độc, không thật sự muốn với ngươi giả đùa giỡn thành thực làm thành vợ chồng! Thả ta ra!

Cô vợ siêu mẫu của cố thiếu

Siêu mẫu Tô Niệm An bị quản lý bắt tham dự yến tiệc. Dù muốn tránh đi nhưng duyên số vẫn buộc cô phải đụng mặt với Cố thiếu - Cố Mặc An...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!