Truyện Dịch

Tân Tác Long Hổ Môn

Sơ lược

Đây là tác phẩm manhua lừng danh của hoàng ngọc lang được làm lại từ bộ manhua long hổ môn nổi đình đám suốt từ những năm 70 đã đưa tên tuổi Hoàng Ngọc Lang đứng vững đến ngày nay. bộ truyện xoay quanh cuộc đời của Vương Tiểu Long, Vương Tiểu Hổ, Thạch Hắc Long cùng long hổ võ quán.

Nhóm dịch
Giới thiệu
Giới thiệu
Tình trạngTạm ngưng
Lượt xem10,307
Theo dõi-1
Tập truyện
 1. 01.chap-1
 2. 02.chap-2
 3. 03.chap-3
 4. 04.chap-4
 5. 05.chap-5
 6. 06.chap-6
 7. 07.chap-7
 8. 08.chap-8
 9. 09.chap-9
 10. 10.chap-10
 11. 11.chap-11
 12. 12.chap-12
 13. 13.chap-13
 14. 14.chap-14
 15. 15.chap-15
 16. 16.chap-16
 17. 17.chap-17
 18. 18.chap-18
 19. 19.chap-19
 20. 20.chap-20
 21. 21.chap-21
 22. 22.chap-22
 23. 23.chap-23
 24. 24.chap-24
 25. 25.chap-25
 26. 26.chap-26
 27. 27.chap-27
 28. 28.chap-28
 29. 29.chap-29
 30. 30.chap-30
 31. 31.chap-31
 32. 32.chap-32
 33. 33.chap-33
 34. 34.chap-34
 35. 35.chap-35
 36. 36.chap-36
 37. 37.chap-37
 38. 38.chap-38
 39. 39.chap-39
 40. 40.chap-40
 41. 41.chap-41
 42. 42.chap-42
 43. 43.chap-43
 44. 44.chap-44
 45. 45.chap-45
 46. 46.chap-46
 47. 47.chap-47
 48. 48.chap-48
 49. 49.chap-49
 50. 50.chap-50
 51. 51.chap-51
 52. 52.chap-52
 53. 53.chap-53
 54. 54.chap-54
 55. 55.chap-55
 56. 56.chap-56
 57. 57.chap-57
 58. 58.chap-58
 59. 59.chap-59
 60. 60.chap-60
 61. 61.chap-61
 62. 62.chap-62
 63. 63.chap-63
 64. 64.chap-64
 65. 65.chap-65
 66. 66.chap-66
 67. 67.chap-67
 68. 68.chap-68
 69. 69.chap-69
 70. 70.chap-70
 71. 71.chap-71
 72. 72.chap-72
 73. 73.chap-73
 74. 74.chap-74
 75. 75.chap-75
 76. 76.chap-76
 77. 77.chap-77
 78. 78.chap-78
 79. 79.chap-79
 80. 80.chap-80
 81. 81.chap-81
 82. 82.chap-82
 83. 83.chap-83
 84. 84.chap-84
 85. 85.chap-85
 86. 86.chap-86
 87. 87.chap-87
 88. 88.chap-88
 89. 89.chap-89
 90. 90.chap-90
 91. 91.chap-91
 92. 92.chap-92
 93. 93.chap-93
 94. 94.chap-94
 95. 95.chap-95
 96. 96.chap-96
 97. 97.chap-97
 98. 98.chap-98
 99. 99.chap-99
 100. 100.chap-100
 101. 101.chap-101
 102. 102.chap-102
 103. 103.chap-103
 104. 104.chap-104
 105. 105.chap-105
 106. 106.chap-106
 107. 107.chap-107
 108. 108.chap-108
 109. 109.chap-109
 110. 110.chap-110
 111. 111.chap-111
 112. 112.chap-112
 113. 113.chap-113
 114. 114.chap-114
 115. 115.chap-115
 116. 116.chap-116
 117. 117.chap-117
 118. 118.chap-118
 119. 119.chap-119
 120. 120.chap-120
 121. 121.chap-121
 122. 122.chap-122
 123. 123.chap-123
 124. 124.chap-124
 125. 125.chap-125
 126. 126.chap-126
 127. 127.chap-127
 128. 128.chap-128
 129. 129.chap-129
 130. 130.chap-130
 131. 131.chap-131
 132. 132.chap-132
 133. 133.chap-133
 134. 134.chap-134
 135. 135.chap-135
 136. 136.chap-136
 137. 137.chap-137
 138. 138.chap-138
 139. 139.chap-139
 140. 140.chap-140
 141. 141.chap-141
 142. 142.chap-142
 143. 143.chap-143
 144. 144.chap-144
 145. 145.chap-145
 146. 146.chap-146
 147. 147.chap-147
 148. 148.chap-148
 149. 149.chap-149
 150. 150.chap-150
 151. 151.chap-151
 152. 152.chap-152
 153. 153.chap-153
 154. 154.chap-154
 155. 155.chap-155
 156. 156.chap-156
 157. 157.chap-157
 158. 158.chap-158
 159. 159.chap-159
 160. 160.chap-160
 161. 161.chap-161
 162. 162.chap-162
 163. 163.chap-163
 164. 164.chap-164
 165. 165.chap-165
 166. 166.chap-166
 167. 167.chap-167
 168. 168.chap-168
 169. 169.chap-169
 170. 170.chap-170
 171. 171.chap-171
 172. 172.chap-172
 173. 173.chap-173
 174. 174.chap-174
 175. 175.chap-175
 176. 176.chap-176
 177. 177.chap-177
 178. 178.chap-178
 179. 179.chap-179
 180. 180.chap-180
 181. 181.chap-181
 182. 182.chap-182
 183. 183.chap-183
 184. 184.chap-184
 185. 185.chap-185
 186. 186.chap-186
 187. 187.chap-187
 188. 188.chap-188
 189. 189.chap-189
 190. 190.chap-190
 191. 191.chap-191
 192. 192.chap-192
 193. 193.chap-193
 194. 194.chap-194
 195. 195.chap-195
 196. 196.chap-196
 197. 197.chap-197
 198. 198.chap-198
 199. 199.chap-199
 200. 200.chap-200
 201. 201.chap-201
 202. 202.chap-202
 203. 203.chap-203
 204. 204.chap-204
 205. 205.chap-205
 206. 206.chap-206
 207. 207.chap-207
 208. 208.chap-208
 209. 209.chap-209
 210. 210.chap-210
 211. 211.chap-211
 212. 212.chap-212
 213. 213.chap-213
 214. 214.chap-214
 215. 215.chap-215
 216. 216.chap-216
 217. 217.chap-217
 218. 218.chap-218
 219. 219.chap-219
 220. 220.chap-220
 221. 221.chap-221
 222. 222.chap-222
 223. 223.chap-223
 224. 224.chap-224
 225. 225.chap-225
 226. 226.chap-226
 227. 227.chap-227
 228. 228.chap-228
 229. 229.chap-229
 230. 230.chap-230
 231. 231.chap-231
 232. 232.chap-232
 233. 233.chap-233
 234. 234.chap-234
 235. 235.chap-235
 236. 236.chap-236
 237. 237.chap-237
 238. 238.chap-238
 239. 239.chap-239
 240. 240.chap-240
 241. 241.chap-241
 242. 242.chap-242
 243. 243.chap-243
 244. 244.chap-244
 245. 245.chap-245
 246. 246.chap-246
 247. 247.chap-247
 248. 248.chap-248
 249. 249.chap-249
 250. 250.chap-250
 251. 251.chap-251
 252. 252.chap-252
 253. 253.chap-253
 254. 254.chap-254
 255. 255.chap-255
 256. 256.chap-256
 257. 257.chap-257
 258. 258.chap-258
 259. 259.chap-259
 260. 260.chap-260
 261. 261.chap-261
 262. 262.chap-262
 263. 263.chap-263
 264. 264.chap-264
 265. 265.chap-265
 266. 266.chap-266
 267. 267.chap-267
 268. 268.chap-268
 269. 269.chap-269
 270. 270.chap-270
 271. 271.chap-271
 272. 272.chap-272
 273. 273.chap-273
 274. 274.chap-274
 275. 275.chap-275
 276. 276.chap-276
 277. 277.chap-277
 278. 278.chap-278
 279. 279.chap-279
 280. 280.chap-280
 281. 281.chap-281
 282. 282.chap-282
 283. 283.chap-283
 284. 284.chap-284
 285. 285.chap-285
 286. 286.chap-286
 287. 287.chap-287
 288. 288.chap-288
 289. 289.chap-289
 290. 290.chap-290
 291. 291.chap-291
 292. 292.chap-292
 293. 293.chap-293
 294. 294.chap-294
 295. 295.chap-295
 296. 296.chap-296
 297. 297.chap-297
 298. 298.chap-298
 299. 299.chap-299
 300. 300.chap-300
 301. 301.chap-301
 302. 302.chap-302
 303. 303.chap-303
 304. 304.chap-304
 305. 305.chap-305
 306. 306.chap-306
 307. 307.chap-307
 308. 308.chap-308
 309. 309.chap-309
 310. 310.chap-310
 311. 311.chap-311
 312. 312.chap-312
 313. 313.chap-313
 314. 314.chap-314
 315. 315.chap-315
 316. 316.chap-316
 317. 317.chap-317
 318. 318.chap-318
 319. 319.chap-319
 320. 320.chap-320
 321. 321.chap-321
 322. 322.chap-322
 323. 323.chap-323
 324. 324.chap-324
 325. 325.chap-325
 326. 326.chap-326
 327. 327.chap-327
 328. 328.chap-328
 329. 329.chap-329
 330. 330.chap-330
 331. 331.chap-331
 332. 332.chap-332
 333. 333.chap-333
 334. 334.chap-334
 335. 335.chap-335
 336. 336.chap-336
 337. 337.chap-337
 338. 338.chap-338
 339. 339.chap-339
 340. 340.chap-340
 341. 341.chap-341
 342. 342.chap-342
 343. 343.chap-343
 344. 344.chap-344
 345. 345.chap-345
 346. 346.chap-346
 347. 347.chap-347
 348. 348.chap-348
 349. 349.chap-349
 350. 350.chap-350
 351. 351.chap-351
 352. 352.chap-352
 353. 353.chap-353
 354. 354.chap-354
 355. 355.chap-355
 356. 356.chap-356
 357. 357.chap-357
 358. 358.chap-358
 359. 359.chap-359
 360. 360.chap-360
 361. 361.chap-361
 362. 362.chap-362
 363. 363.chap-363
 364. 364.chap-364
 365. 365.chap-365
 366. 366.chap-366
 367. 367.chap-367
 368. 368.chap-368
 369. 369.chap-369
 370. 370.chap-370
 371. 371.chap-371
 372. 372.chap-372
 373. 373.chap-373
 374. 374.chap-374
 375. 375.chap-375
 376. 376.chap-376
 377. 377.chap-377
 378. 378.chap-378
 379. 379.chap-379
 380. 380.chap-380
 381. 381.chap-381
 382. 382.chap-382
 383. 383.chap-383
 384. 384.chap-384
 385. 385.chap-385
 386. 386.chap-386
 387. 387.chap-387
 388. 388.chap-388
 389. 389.chap-389
 390. 390.chap-390
 391. 391.chap-391
 392. 392.chap-392
 393. 393.chap-393
 394. 394.chap-394
 395. 395.chap-395
 396. 396.chap-396
 397. 397.chap-397
 398. 398.chap-398
 399. 399.chap-399
 400. 400.chap-400
 401. 401.chap-401
 402. 402.chap-403
 403. 403.chap-404
 404. 404.chap-405
 405. 405.chap-406
 406. 406.chap-407
 407. 407.chap-408
 408. 408.chap-409
 409. 409.chap-410
 410. 410.chap-411
 411. 411.chap-412
 412. 412.chap-413
 413. 413.chap-414
 414. 414.chap-415
 415. 415.chap-416
 416. 416.chap-417
 417. 417.chap-418
 418. 418.chap-419
 419. 419.chap-420
 420. 420.chap-421
 421. 421.chap-422
 422. 422.chap-423
 423. 423.chap-424
 424. 424.chap-425
 425. 425.chap-426
 426. 426.chap-427
 427. 427.chap-428
 428. 428.chap-429
 429. 429.chap-430
 430. 430.chap-431
 431. 431.chap-432
 432. 432.chap-433
 433. 433.chap-434
 434. 434.chap-435
 435. 435.chap-436
 436. 436.chap-437
 437. 437.chap-438
 438. 438.chap-439
 439. 439.chap-440
 440. 440.chap-441
 441. 441.chap-442
 442. 442.chap-443
 443. 443.chap-444
 444. 444.chap-445
 445. 445.chap-446
 446. 446.chap-447
 447. 447.chap-448
 448. 448.chap-449
 449. 449.chap-450
 450. 450.chap-451
 451. 451.chap-452
 452. 452.chap-453
 453. 453.chap-454
 454. 454.chap-455
 455. 455.chap-456
 456. 456.chap-457
 457. 457.chap-458
 458. 458.chap-459
 459. 459.chap-460
 460. 460.chap-461
 461. 461.chap-462
 462. 462.chap-463
 463. 463.chap-464
 464. 464.chap-465
 465. 465.chap-466
 466. 466.chap-467
 467. 467.chap-468
 468. 468.chap-469
 469. 469.chap-470
 470. 470.chap-471
 471. 471.chap-472
 472. 472.chap-473
 473. 473.chap-474
 474. 474.chap-475
 475. 475.chap-476
 476. 476.chap-477
 477. 477.chap-478
 478. 478.chap-479
 479. 479.chap-480
 480. 480.chap-481
 481. 481.chap-482
 482. 482.chap-483
 483. 483.chap-484
 484. 484.chap-485
 485. 485.chap-486
 486. 486.chap-487
 487. 487.chap-488
 488. 488.chap-489
 489. 489.chap-490
 490. 490.chap-491
 491. 491.chap-492
 492. 492.chap-493
 493. 493.chap-494
 494. 494.chap-495
 495. 495.chap-496
 496. 496.chap-497
 497. 497.chap-498
 498. 498.chap-499
 499. 499.chap-500
 500. 500.chap-501
 501. 501.chap-502
 502. 502.chap-503
 503. 503.chap-504
 504. 504.chap-505
 505. 505.chap-506
 506. 506.chap-507
 507. 507.chap-508
 508. 508.chap-509
 509. 509.chap-510
 510. 510.chap-511
 511. 511.chap-512
 512. 512.chap-513
 513. 513.chap-514
 514. 514.chap-515
 515. 515.chap-516
 516. 516.chap-517
 517. 517.chap-518
 518. 518.chap-519
 519. 519.chap-520
 520. 520.chap-521
 521. 521.chap-522
 522. 522.chap-523
 523. 523.chap-524
 524. 524.chap-525
 525. 525.chap-526
 526. 526.chap-527
 527. 527.chap-528
 528. 528.chap-529
 529. 529.chap-530
 530. 530.chap-531
 531. 531.chap-532
 532. 532.chap-533
 533. 533.chap-534
 534. 534.chap-535
 535. 535.chap-536
 536. 536.chap-537
 537. 537.chap-538
 538. 538.chap-539
 539. 539.chap-540
 540. 540.chap-541
 541. 541.chap-542
 542. 542.chap-543
 543. 543.chap-544
 544. 544.chap-545
 545. 545.chap-546
 546. 546.chap-547
 547. 547.chap-548
 548. 548.chap-549
 549. 549.chap-550
 550. 550.chap-551
 551. 551.chap-552
 552. 552.chap-553
 553. 553.chap-554
 554. 554.chap-555
 555. 555.chap-556
 556. 556.chap-557
 557. 557.chap-558
 558. 558.chap-559
 559. 559.chap-560
 560. 560.chap-561
 561. 561.chap-562
 562. 562.chap-563
 563. 563.chap-564
 564. 564.chap-565
 565. 565.chap-566
 566. 566.chap-567
 567. 567.chap-568
 568. 568.chap-569
 569. 569.chap-570
 570. 570.chap-571
 571. 571.chap-572
 572. 572.chap-573
 573. 573.chap-574
 574. 574.chap-575
 575. 575.chap-576
 576. 576.chap-577
 577. 577.chap-578
 578. 578.chap-579
 579. 579.chap-580
 580. 580.chap-581
 581. 581.chap-582
 582. 582.chap-583
 583. 583.chap-584
 584. 584.chap-585
 585. 585.chap-586
 586. 586.chap-587
 587. 587.chap-588
 588. 588.chap-589
 589. 589.chap-590
 590. 590.chap-591
 591. 591.chap-592
 592. 592.chap-593
 593. 593.chap-594
 594. 594.chap-595
 595. 595.chap-596
 596. 596.chap-597
 597. 597.chap-598
 598. 598.chap-599
 599. 599.chap-600
 600. 600.chap-601
 601. 601.chap-602
 602. 602.chap-603
 603. 603.chap-604
 604. 604.chap-605
 605. 605.chap-606
 606. 606.chap-607
 607. 607.chap-608
 608. 608.chap-609
 609. 609.chap-610
 610. 610.chap-611
 611. 611.chap-612
 612. 612.chap-613
 613. 613.chap-614
 614. 614.chap-615
 615. 615.chap-616
 616. 616.chap-617
 617. 617.chap-618
 618. 618.chap-619
 619. 619.chap-620
 620. 620.chap-621
 621. 621.chap-622
 622. 622.chap-623
 623. 623.chap-624
 624. 624.chap-625
 625. 625.chap-626
 626. 626.chap-627
 627. 627.chap-628
 628. 628.chap-629
 629. 629.chap-630
 630. 630.chap-631
 631. 631.chap-632
 632. 632.chap-633
 633. 633.chap-634
 634. 634.chap-635
 635. 635.chap-636
 636. 636.chap-637
 637. 637.chap-638
 638. 638.chap-639
 639. 639.chap-640
 640. 640.chap-641
 641. 641.chap-642
 642. 642.chap-643
 643. 643.chap-644
 644. 644.chap-645
 645. 645.chap-646
 646. 646.chap-647
 647. 647.chap-648
 648. 648.chap-649
 649. 649.chap-650
 650. 650.chap-651
 651. 651.chap-652
 652. 652.chap-653
 653. 653.chap-654
 654. 654.chap-655
 655. 655.chap-656
 656. 656.chap-657
 657. 657.chap-658
 658. 658.chap-659
 659. 659.chap-660
 660. 660.chap-661
 661. 661.chap-662
 662. 662.chap-663
 663. 663.chap-664
 664. 664.chap-665
 665. 665.chap-666
 666. 666.chap-667
 667. 667.chap-668
 668. 668.chap-669
 669. 669.chap-670
 670. 670.chap-671
 671. 671.chap-672
 672. 672.chap-673
 673. 673.chap-674
 674. 674.chap-675
 675. 675.chap-676
 676. 676.chap-677
 677. 677.chap-678
 678. 678.chap-679
 679. 679.chap-680
 680. 680.chap-681
 681. 681.chap-682
 682. 682.chap-683
 683. 683.chap-684
 684. 684.chap-685
 685. 685.chap-686
 686. 686.chap-687
 687. 687.chap-688
 688. 688.chap-689
 689. 689.chap-690
 690. 690.chap-691
 691. 691.chap-692
 692. 692.chap-693
 693. 693.chap-694
 694. 694.chap-695
 695. 695.chap-696
 696. 696.chap-697
 697. 697.chap-698
 698. 698.chap-699
 699. 699.chap-700
 700. 700.chap-701
 701. 701.chap-702
 702. 702.chap-703
 703. 703.chap-704
 704. 704.chap-705
 705. 705.chap-706
 706. 706.chap-707
 707. 707.chap-708
 708. 708.chap-709
 709. 709.chap-710
 710. 710.chap-711
 711. 711.chap-712
 712. 712.chap-713
 713. 713.chap-714
 714. 714.chap-715
 715. 715.chap-716
 716. 716.chap-717
 717. 717.chap-718
 718. 718.chap-719
 719. 719.chap-720
 720. 720.chap-721
 721. 721.chap-722
 722. 722.chap-723
 723. 723.chap-724
 724. 724.chap-725
 725. 725.chap-726
 726. 726.chap-727
 727. 727.chap-728
 728. 728.chap-729
 729. 729.chap-730
 730. 730.chap-731
 731. 731.chap-732
 732. 732.chap-733
 733. 733.chap-734
 734. 734.chap-735
 735. 735.chap-736
 736. 736.chap-737
 737. 737.chap-738
 738. 738.chap-739
 739. 739.chap-740
 740. 740.chap-741
 741. 741.chap-742
 742. 742.chap-743
 743. 743.chap-744
 744. 744.chap-745
 745. 745.chap-746
 746. 746.chap-747
 747. 747.chap-748
 748. 748.chap-749
 749. 749.chap-750
 750. 750.chap-751
 751. 751.chap-752
 752. 752.chap-753
 753. 753.chap-754
 754. 754.chap-755
 755. 755.chap-756
 756. 756.chap-757
 757. 757.chap-758
 758. 758.chap-759
 759. 759.chap-760
 760. 760.chap-761
 761. 761.chap-762
 762. 762.chap-763
 763. 763.chap-764
 764. 764.chap-765
 765. 765.chap-766
 766. 766.chap-767
 767. 767.chap-768
 768. 768.chap-769
 769. 769.chap-770
 770. 770.chap-771
 771. 771.chap-772
 772. 772.chap-773
 773. 773.chap-774
 774. 774.chap-775
 775. 775.chap-776
 776. 776.chap-777
 777. 777.chap-778
 778. 778.chap-779
 779. 779.chap-780
 780. 780.chap-781
 781. 781.chap-782
 782. 782.chap-783
 783. 783.chap-784
 784. 784.chap-785
 785. 785.chap-786
 786. 786.chap-787
 787. 787.chap-788
 788. 788.chap-789
 789. 789.chap-790
 790. 790.chap-791
 791. 791.chap-792
 792. 792.chap-793
 793. 793.chap-794
 794. 794.chap-795
 795. 795.chap-796
 796. 796.chap-797
 797. 797.chap-798
 798. 798.chap-799
 799. 799.chap-800
 800. 800.chap-801
 801. 801.chap-802
 802. 802.chap-803
 803. 803.chap-804
 804. 804.chap-805
 805. 805.chap-806
 806. 806.chap-807
 807. 807.chap-808
 808. 808.chap-809
 809. 809.chap-810
 810. 810.chap-811
 811. 811.chap-812
 812. 812.chap-813
 813. 813.chap-814
 814. 814.chap-815
 815. 815.chap-816
 816. 816.chap-817
 817. 817.chap-818
 818. 818.chap-819
 819. 819.chap-820
 820. 820.chap-821
 821. 821.chap-822
 822. 822.chap-823
 823. 823.chap-824
 824. 824.chap-825
 825. 825.chap-826
 826. 826.chap-827
 827. 827.chap-828
 828. 828.chap-829
 829. 829.chap-830
 830. 830.chap-831
 831. 831.chap-832
 832. 832.chap-833
 833. 833.chap-834
 834. 834.chap-835
 835. 835.chap-836
 836. 836.chap-837
 837. 837.chap-838
 838. 838.chap-839
 839. 839.chap-840
 840. 840.chap-841
 841. 841.chap-842
 842. 842.chap-843
 843. 843.chap-844
 844. 844.chap-845
 845. 845.chap-846
 846. 846.chap-847
 847. 847.chap-848
 848. 848.chap-849
 849. 849.chap-850
 850. 850.chap-851
 851. 851.chap-852
 852. 852.chap-853
 853. 853.chap-854
 854. 854.chap-855
 855. 855.chap-856
 856. 856.chap-857
 857. 857.chap-858
 858. 858.chap-859
 859. 859.chap-861
 860. 860.chap-862
 861. 861.chap-864
 862. 862.chap-864.2
 863. 863.chap-865.1
 864. 864.chap-865.2
 865. 865.chap-866.1
 866. 866.chap-866.2
 867. 867.chap-867.1
 868. 868.chap-867.2
 869. 869.chap-868.1
 870. 870.chap-868.2
 871. 871.chap-869.1
 872. 872.chap-869.2
 873. 873.chap-870.1
 874. 874.chap-870.2
 875. 875.chap-871.1
 876. 876.chap-871.2
 877. 877.chap-872.1
 878. 878.chap-872.2
 879. 879.chap-873.1
 880. 880.chap-873.2
 881. 881.chap-874.1
 882. 882.chap-874.2
 883. 883.chap-875.1
 884. 884.chap-875.2
 885. 885.chap-876.1
 886. 886.chap-876.2
 887. 887.chap-877
 888. 888.chap-877.1
 889. 889.chap-877.2
 890. 890.chap-878
 891. 891.chap-878.1
 892. 892.chap-878.2
 893. 893.chap-879.1
 894. 894.chap-879.2
 895. 895.chap-880.1
 896. 896.chap-880.2
 897. 897.chap-881
 898. 898.chap-882.1
 899. 899.chap-882.2
 900. 900.chap-883.1
 901. 901.chap-883.2
 902. 902.chap-884.1
 903. 903.chap-884.2
 904. 904.chap-885.1
 905. 905.chap-885.2
 906. 906.chap-886.1
 907. 907.chap-886.2
 908. 908.chap-887.1
 909. 909.chap-887.2
 910. 910.chap-888.1
 911. 911.chap-888.2
 912. 912.chap-889.1
 913. 913.chap-889.2
 914. 914.chap-890.1
 915. 915.chap-890.2
 916. 916.chap-891.1
 917. 917.chap-891.2
 918. 918.chap-892.1
 919. 919.chap-892.2
 920. 920.chap-893.1
 921. 921.chap-893.2
 922. 922.chap-894.1
 923. 923.chap-894.2
 924. 924.chap-895.1
 925. 925.chap-895.2
 926. 926.chap-896.1
 927. 927.chap-896.2
 928. 928.chap-897.1
 929. 929.chap-897.2
 930. 930.chap-898.1
 931. 931.chap-898.2
 932. 932.chap-899.1
 933. 933.chap-899.2
 934. 934.chap-900.1
 935. 935.chap-900.2
 936. 936.chap-901.1
 937. 937.chap-901.2
 938. 938.chap-902.1
 939. 939.chap-902.2
 940. 940.chap-903.1
 941. 941.chap-903.2
 942. 942.chap-904.1
 943. 943.chap-904.2
 944. 944.chap-905.1
 945. 945.chap-905.2
 946. 946.chap-906.1
 947. 947.chap-906.2
 948. 948.chap-907.1
 949. 949.chap-907.2
 950. 950.chap-908.1
 951. 951.chap-908.2
 952. 952.chap-909.1
 953. 953.chap-909.2
 954. 954.chap-910.1
 955. 955.chap-910.2
 956. 956.chap-911.1
 957. 957.chap-911.2
 958. 958.chap-912.1
 959. 959.chap-912.2
 960. 960.chap-913
 961. 961.chap-913.1
 962. 962.chap-913.2
 963. 963.chap-914
 964. 964.chap-915
 965. 965.chap-916
 966. 966.chap-917
 967. 967.chap-918
 968. 968.chap-919
 969. 969.chap-920
 970. 970.chap-921
 971. 971.chap-922
 972. 972.chap-923
 973. 973.chap-924
 974. 974.chap-925
 975. 975.chap-926
 976. 976.chap-927
 977. 977.chap-928
 978. 978.chap-929
 979. 979.chap-930
 980. 980.chap-931
 981. 981.chap-932
 982. 982.chap-933
 983. 983.chap-934
 984. 984.chap-935
 985. 985.chap-936
 986. 986.chap-937
 987. 987.chap-938
 988. 988.chap-939
 989. 989.chap-940
 990. 990.chap-941
 991. 991.chap-942
 992. 992.chap-943
 993. 993.chap-944
 994. 994.chap-945
 995. 995.chap-946
 996. 996.chap-947
 997. 997.chap-948
 998. 998.chap-949
 999. 999.chap-950
 1000. 1000.chap-951
 1001. 1001.chap-952
 1002. 1002.chap-953
 1003. 1003.chap-954
 1004. 1004.chap-955
 1005. 1005.chap-956
 1006. 1006.chap-957
 1007. 1007.chap-958
 1008. 1008.chap-959
 1009. 1009.chap-960
 1010. 1010.chap-961
 1011. 1011.chap-962
 1012. 1012.chap-963
 1013. 1013.chap-964
 1014. 1014.chap-965
 1015. 1015.chap-966
 1016. 1016.chap-967
 1017. 1017.chap-968
 1018. 1018.chap-969
 1019. 1019.chap-970
 1020. 1020.chap-971
 1021. 1021.chap-972
 1022. 1022.chap-973
 1023. 1023.chap-974
 1024. 1024.chap-975
 1025. 1025.chap-976
 1026. 1026.chap-977
 1027. 1027.chap-978
 1028. 1028.chap-979
 1029. 1029.chap-980
 1030. 1030.chap-981
 1031. 1031.chap-982
 1032. 1032.chap-983
 1033. 1033.chap-984
 1034. 1034.chap-985
 1035. 1035.chap-986
 1036. 1036.chap-987
 1037. 1037.chap-988
 1038. 1038.chap-989
 1039. 1039.chap-990
 1040. 1040.chap-991
 1041. 1041.chap-992
 1042. 1042.chap-993
 1043. 1043.chap-994
 1044. 1044.chap-995
 1045. 1045.chap-996
 1046. 1046.chap-997
 1047. 1047.chap-998
 1048. 1048.chap-999
 1049. 1049.chap-1000
 1050. 1050.chap-1001
 1051. 1051.chap-1002
 1052. 1052.chap-1003
 1053. 1053.chap-1004
 1054. 1054.chap-1005.1
 1055. 1055.chap-1005.2
 1056. 1056.chap-1006.1
 1057. 1057.chap-1006.2
 1058. 1058.chap-1006.5
 1059. 1059.chap-1007
 1060. 1060.chap-1007.1
 1061. 1061.chap-1007.2
 1062. 1062.chap-1008.1
 1063. 1063.chap-1008.2
 1064. 1064.chap-1009.1
 1065. 1065.chap-1009.2
 1066. 1066.chap-1010.1
 1067. 1067.chap-1010.2
 1068. 1068.chap-1011.1
 1069. 1069.chap-1011.2
 1070. 1070.chap-1011.5
 1071. 1071.chap-1012
 1072. 1072.chap-1012.1
 1073. 1073.chap-1012.2
 1074. 1074.chap-1012.5
 1075. 1075.chap-1013.1
 1076. 1076.chap-1013.2
 1077. 1077.chap-1014.1
 1078. 1078.chap-1014.2
 1079. 1079.chap-1015.1
 1080. 1080.chap-1015.2
 1081. 1081.chap-1016.1
 1082. 1082.chap-1016.2
 1083. 1083.chap-1017.1
 1084. 1084.chap-1017.2
 1085. 1085.chap-1018.1
 1086. 1086.chap-1018.2
 1087. 1087.chap-1019.1
 1088. 1088.chap-1019.2
 1089. 1089.chap-1020.1
 1090. 1090.chap-1020.2
 1091. 1091.chap-1021.1
 1092. 1092.chap-1021.2
 1093. 1093.chap-1022.1
 1094. 1094.chap-1022.2
 1095. 1095.chap-1023.1
 1096. 1096.chap-1023.2
 1097. 1097.chap-1024.1
 1098. 1098.chap-1024.2
 1099. 1099.chap-1025.1
 1100. 1100.chap-1025.2
 1101. 1101.chap-1026.1
 1102. 1102.chap-1026.2
 1103. 1103.chap-1027.1
 1104. 1104.chap-1027.2
 1105. 1105.chap-1028.1
 1106. 1106.chap-1028.2
 1107. 1107.chap-1029.1
 1108. 1108.chap-1029.2
 1109. 1109.chap-1030.1
 1110. 1110.chap-1030.2
 1111. 1111.chap-1031.1
 1112. 1112.chap-1031.2
 1113. 1113.chap-1032.1
 1114. 1114.chap-1032.2
 1115. 1115.chap-1033.1
 1116. 1116.chap-1033.2
 1117. 1117.chap-1034.1
 1118. 1118.chap-1034.2
 1119. 1119.chap-1035.1
 1120. 1120.chap-1035.2
 1121. 1121.chap-1036.1
 1122. 1122.chap-1036.2
 1123. 1123.chap-1037.1
 1124. 1124.chap-1037.2
 1125. 1125.chap-1038.1
 1126. 1126.chap-1038.2
 1127. 1127.chap-1039.1
 1128. 1128.chap-1039.2
 1129. 1129.chap-1040.1
 1130. 1130.chap-1040.2
 1131. 1131.chap-1041.1
 1132. 1132.chap-1041.2
 1133. 1133.chap-1042.1
 1134. 1134.chap-1042.2
 1135. 1135.chap-1043.1
 1136. 1136.chap-1043.2
 1137. 1137.chap-1044.1
 1138. 1138.chap-1044.2
 1139. 1139.chap-1045.1
 1140. 1140.chap-1045.2
 1141. 1141.chap-1046.1
 1142. 1142.chap-1046.2
 1143. 1143.chap-1047.1
 1144. 1144.chap-1047.2
 1145. 1145.chap-1048.1
 1146. 1146.chap-1048.2
 1147. 1147.chap-1049.1
 1148. 1148.chap-1049.2
 1149. 1149.chap-1050.1
 1150. 1150.chap-1050.2
 1151. 1151.chap-1051.1
 1152. 1152.chap-1051.2
 1153. 1153.chap-1052.1
 1154. 1154.chap-1052.2
 1155. 1155.chap-1053.1
 1156. 1156.chap-1053.2
 1157. 1157.chap-1054.1
 1158. 1158.chap-1054.2
 1159. 1159.chap-1055.1
 1160. 1160.chap-1055.2
 1161. 1161.chap-1056.1
 1162. 1162.chap-1056.2
 1163. 1163.chap-1057.1
 1164. 1164.chap-1057.2
 1165. 1165.chap-1058.1
 1166. 1166.chap-1058.2
 1167. 1167.chap-1059.1
 1168. 1168.chap-1059.2
 1169. 1169.chap-1060.1
 1170. 1170.chap-1060.2
 1171. 1171.chap-1061.1
 1172. 1172.chap-1061.2
 1173. 1173.chap-1062.1
 1174. 1174.chap-1062.2
 1175. 1175.chap-1063.1
 1176. 1176.chap-1063.2
 1177. 1177.chap-1064.1
 1178. 1178.chap-1064.2
 1179. 1179.chap-1065.1
 1180. 1180.chap-1065.2
 1181. 1181.chap-1066.1
 1182. 1182.chap-1066.2
 1183. 1183.chap-1067.1
 1184. 1184.chap-1067.2
 1185. 1185.chap-1068.1
 1186. 1186.chap-1068.2
 1187. 1187.chap-1069.1
 1188. 1188.chap-1069.2
 1189. 1189.chap-1070.1
 1190. 1190.chap-1070.2
 1191. 1191.chap-1071.1
 1192. 1192.chap-1071.2
 1193. 1193.chap-1072.1
 1194. 1194.chap-1072.2
 1195. 1195.chap-1073.1
 1196. 1196.chap-1073.2
 1197. 1197.chap-1074.1
 1198. 1198.chap-1074.2
 1199. 1199.chap-1075.1
 1200. 1200.chap-1075.2
 1201. 1201.chap-1076
 1202. 1202.chap-1076.2
 1203. 1203.chap-1077
 1204. 1204.chap-1077.2
 1205. 1205.chap-1078
 1206. 1206.chap-1078.2
 1207. 1207.chap-1079
 1208. 1208.chap-1079.2
 1209. 1209.chap-1080
 1210. 1210.chap-1080.2
 1211. 1211.chap-1081
 1212. 1212.chap-1081.2
 1213. 1213.chap-1082
 1214. 1214.chap-1082.2
 1215. 1215.chap-1083
 1216. 1216.chap-1083.2
 1217. 1217.chap-1084
 1218. 1218.chap-1084.2
 1219. 1219.chap-1085
 1220. 1220.chap-1085.2
 1221. 1221.chap-1086
 1222. 1222.chap-1086.2
 1223. 1223.chap-1087
 1224. 1224.chap-1087.2
 1225. 1225.chap-1088
 1226. 1226.chap-1088.2
 1227. 1227.chap-1089
 1228. 1228.chap-1089.2
 1229. 1229.chap-1090
 1230. 1230.chap-1090.2
 1231. 1231.chap-1091
 1232. 1232.chap-1091.2
 1233. 1233.chap-1092
 1234. 1234.chap-1092.2
 1235. 1235.chap-1093
 1236. 1236.chap-1093.2
 1237. 1237.chap-1094
 1238. 1238.chap-1094.5
 1239. 1239.chap-1095
 1240. 1240.chap-1095.5
 1241. 1241.chap-1096
 1242. 1242.chap-1096.2
 1243. 1243.chap-1097
 1244. 1244.chap-1097.2
 1245. 1245.chap-1098
 1246. 1246.chap-1098.2
 1247. 1247.chap-1099
 1248. 1248.chap-1100
 1249. 1249.chap-1100.2
 1250. 1250.chap-1101
Tập truyện
Tập truyện
SỐ CHƯƠNG
CẬP NHẬT
Truyện gợi ý

Long Vương Truyền Thuyết

Theo Hồn Đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, con người trên Đấu La Đại Lục chinh phục hải dương, lại phát hiện hai mảnh Đại Lục. Hồn Thú cũng bị nhân loại Hồn Sư săn giết vô độ mà đi đến bờ vực diệt vong, ngủ say vô số năm Hồn Thú Chi Vương tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cuối cùng Tịnh thổ thức tỉnh, nó muốn dẫn dẫn còn sống tộc nhân, hướng nhân loại báo thù! Đường Vũ Lân lập chí muốn trở thành một vị Hồn Sư cường đại, mà khi Võ ...

Tối Cường Thần Vương

Trong thời đại linh khí tràn đầy, thế giới mà nhiều tu tiên giả tụ tập, thiếu niên Ngô Phù trùng sinh trở về,  mọi thứ phải làm lại từ đầu! Việc ta cần làm, là cầm kiếm tiêu diệt tất cả kẻ địch trên đời!

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống được cập nhật sớm nhất và đầy đủ tại NhatTruyen. Bạn đọc đừng quên bình luận và chia sẻ, ủng hộ NhatTruyen ra các chương mới nhất của truyện Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống.

Ta Là Đại Thần Tiên

Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...
Bình luận
Bình luận
Bạn đang nghĩ gì và có nhận xét gì thì nói ra xem nào! kaka Còn đây là PAGE của trang! LIKE nhé Bạn hiền!
Nào cùng nhau thảo luận nào, nhưng hãy nhớ là nhập Tiếng Việt có dấu để mọi người dễ hiểu nhé!