Age Of Empires
Danh sách truyện

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

- Phần tiếp theo của truyện, bắt đầu từ Chap 71. - Đương nhiên là truyện lậu rồi. - Trong thời gian rảnh, mình mới dịch truyện, vì vậy có thể sẽ khá lâu mới có chap mới. - Mình không phải là dân chuyên dịch truyện, nên sẽ có một số vấn đề về ngữ nghĩa, hoặc bôi xóa. Mong các bạn thông cảm. - Nếu truyện này bị báo vi phạm bản quyền, thì sẽ bị XÓA.
Đã cập nhật đến Chap 136
Xem nhiều nhất